فیلم کامل کشته شدن قذافی


آدم همون قدر که از سرنگونی قذافی خوشحال میشه، همون قدر هم از اینکه یک انقلاب به دست آدمهای وحشی و تندخو بیفته دلگیر میشه
حالا هم که شورای انتقالی لیبی گفته حکومت آینده بر پایه ی قوانین شریعت اسلام خواهد بود معلوم نیست سرنوشت انقلاب این مردم چی بشه، شاید بعد سی سال برسن به اینجایی که ما هستیم. یعنی جایی که نمی دونیم اصلا آیا انتخابات دیگه ای به نام انتخابات ریاست جمهوری تو کشورمون برگزار خواهد شد یا نه؟!

No comments:

Post a Comment